Valberedning & Revisorer

Valberedning 
Filip Englund och Sten Boquist

Revisor
Simon Boquist

Ersättare Magnus Boqvist