Kontakta Styrelsen!

Ordförande       

Sekreterare 

Kassör

LedamöterSuppleanter

 Ingvar Jarl 

Linn Svanberg 

Margareta Johansson 

Anders Åhsberg 
Jan Carlsson 
Fredrik Lassus 
Magnus Boquist 

 Göran Aronsson 

 

070-31 80 452

073-92 42 616

070-51 81 534

076-89 98 842
070-52 80 271
070-37 13 856
072-94 51 723

070-34 50 193

2K

2V

2B

2S
2L
2E
2R

2A