Välkommen Hem

Bostadsrättsförening Staren

VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA HEMSIDA!

Vår nya digitala mötespunkt!

 

En bostadsrättsförening (brf) är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning.

En bostadsrättsförenings stadgar är föreningens interna regelverk som innehåller särskilda regler för föreningen, bland annat gällande medlemskap, föreningsstämma och styrelse.

De som sitter i styrelsen är valda av de medlemmar som bor i föreningen och det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Det är en grupp medlemmar som får till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i Styrelsen

Kontakt

070-31 80 452

Ring oss gärna!

Bankgiro 5638-9620

 Vid betalning av avgift

Adress